Fasade

Kako bi imali kvalitetan toplinski sustav na svom domu bitna stavka je ugradnje toplinskog sustava sa stručno osposobljenim djelatnicima tu nastupamo mi sa višegodišnjim iskustvom i brojnim referencama koji nas čine jedne od vodećih izvođača fasadnih radova.

Toplinsko-izolacijski materijali

Funkcija toplinsko-izolacijskog materijala je toplinska izolacija zidova od gubitaka topline zimi i
sprječavanje prekomjernog zagrijavanja konstrukcije i unutrašnjosti objekata ljeti. Najčešće korišteni
toplinsko-izolacijski materijali za ugradnju u ETICS sustave su:
1. ekspandirani polistiren (EPS) u skladu sa zahtjevima HRN EN 13163
2. mineralna vuna u skladu sa zahtjevima HRN EN 13162.
U području podnožja izloženih prskanju vode i jačim udarnim opterećenjima koristi se ekstrudirani
polistiren (XPS) u skladu sa zahtjevima HRN EN 13164.

Za primjenu u ETICS sustavu mogu se koristiti i ostali toplinsko-izolacijski materijali kao što su:
pluto, poliuretanske ploče (PUR), ploče od laganih drvenih vlakana i konoplja. Njihova primjena nije
obuhvaćena važećom tehničkom regulativom te se ove Smjernice ne odnose na ovakve toplinskoizolacijske
materijale.       

         
Vrste fasda:  

                    Fasade od kamene vune
                    Klasične fasade
                    Demit fasade
                    Staklene fasade
                    Termo fasade
                    Aluminiske fasade
                    Stiropor fasadeEtics-sustav:

Jedan od najčešćih načina zadovoljavanja uvjeta uštede energije i toplinske zaštite vanjskih zidova je uporaba povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (engl. External thermal insulation composite system - ETICS, njem. Wärmedämmverbundsystem - WDVS).

Prema hrvatskim normama HRN EN 13499 i HRN EN 13500, definicija ETICS-a je sljedeća:
"Na gradilištu izveden sustav koji se sastoji iz tvornički proizvedenih proizvoda. Isporučuje se od proizvođača kao potpuni sustav i sadržava minimalno sljedeće sustavu prilagođene komponente:

mort za lijepljenje i/ili mehaničko pričvršćenje
toplinsko-izolacijski materijal
mort za armaturni sloj
staklenu mrežicu
završno-dekorativnu žbuku.

Sve se komponente sustava odabiru ovisno o specifičnosti sustava i podloge. Kako bi se osigurala funkcionalnost, važna je savršena usklađenost komponenata sustava te stručno planiranje i izvedba što vam jamčimo mi sa svojim višegodišnjim iskustvom u radu na toplinskim sustavima.

Temeljem važeće hrvatske i europske građevne regulative svi su ponuđači sustava (proizvođači i/ili trgovci) dužni nuditi kompletni toplinsko-izolacijski sustav za koji je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti i izdane isprave o sukladnosti u skladu s odredbama Pravilnika za ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda. Izvođači su dužni iste ugraditi prema tehničkoj uputi proizvođača i ovim smjernicama te kontrolirati jesu li proizvodi koji su isporučeni na gradilište dio sustava.


Fasade od kamene vune:Kamena vuna je nekoliko desetaka puta paropropusnij od ostalih fasadnih izolacija i zahvaljujući tom svojstvu
zidovi kuće ‘dišu’ i ujedno ne dolazi do pojave po zdravlje opasnih plijesni i gljivica.
Struktura vlakana kamene vune osigurava izvrsnu zvučnu izolaciju vanjskog zida, smanjuje razinu buke koja
dopire izvana i doprinosi ugodnijem boravku.

Izuzetno je bitno da je izolacijski materijal negoriv i da ne uzrokuje širenje opasnih dimova koji se
razvijaju kod gorenja i primarna su životna opasnost.

Kamena vuna je po standardu EN 13501-1 svrstana u A1 razred kao negoriv materijal s talštem všim od
1000° C što osigurava maksimalnu moguću stabilnost konstrukcije kod izbijanja požara, a time i vrijeme
potrebno za hitnu evakuaciju.

Kamena vuna je izuzetno postojan materijal koji zadržava svojstva kroz duže vrijeme i ne mijenja dimenzije koje uzrokuju naprezanja i mikro-pukotine na fasadi. Kamena vuna je vodoodbojna i ne upija vlagu i vodu.

Kamena vuna otporna je na kemikalije i nije pogodan materijal za insekte koji se mogu nastaniti u neki drugim izolacijskim materijalima i dovesti do oštećenja. Kamena vuna svojom elastičnom strukturom doprinosi otpornosti fasade na udarce. Kamena vuna je prirodan proizvod proizveden iz kamena. Svi otpaci iz proizvodnje ponovo se vraćaju u proces i recikliraju. Kamena vuna tretira se kao materijal koji nije opasan i štetan za ljudsko zdravlje.