TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA BUJE / SCUOLA D' INFANZIA ITALIANA FREGOLA BUIE

 

DJEČIJI VRTIĆ BUJE I TALIJANSKI VRTIĆ MRVICA

U okviru poziva energetske obnove javnih objekata i postupka javne nabave radova u siječnju 2020. godine započeli smo sa izvođenjem radova energetske obnove zgrade DV Buje i talijanskog vrtića Mrvica. Zgrada vrtića sagrađena je 1982. i obuhvaća cca.2000 m2, a s vremenom zbog dotrajalosti fasade, krova, terasa bila je nužna obnova objekta.

Radovi na predmetnom objektu obuhvaćali su toplinsku izolaciju objekta kamenom vunom, toplinsku izolaciju i sanaciju krovova na objektu, zamjenu kompletne stolarije novom pvc i aluminijskom stolarijom, te zamjenu postojeće rasvjete novom energetski učinkovitom rasvjetom. Specifičnost ovog projekta bila je da su radovi osim obnove pročelja obuhvaćali radove ugradnje dizalice topline i ventilokonvektora za grijanje i hlađenje objekta , ugradnju solarnog sustava instalacija tople vode, te radove ugradnje solarne elektrane na krovu objekta. Sve radove izveli smo sa vlastitim djelatnicima a konačan rezultat obnove kao i izgled objekta prije radova možete pogledati u galeriji