Stambena Zgrada Drežnička 12-18

U drugoj polovini 2018. g započeli smo sa izvođenjem još jednih u nizu radova energetske obnove ovoga puta na višestambenoj zgradi na adresi Drežnička 12,14,16,18 u Rijeci za koje smo izabrani putem postupka javne nabave kao najpovoljniji izvođač.

 

Izvedeni radovi uključivali su:

  • toplinsku izolaciju vanjskih zidova,
  • rekonstrukciju krova iznad grijanog prostora i
  • djelomičnu zamjenu vanjske stolarije,

 

uz projektiranu energetsku uštedu od 79,30 %. Sve radove izvršili smo, sukladno pregledu i potvrdi nadzornog inženjera, prema pravilima struke i u predviđenim rokovima uz angažman isključivo vlastitih djelatnika sa višegodišnjim iskustvom rada na navedenim poslovima i uz korištenje visokokvalitetnih materijala