Stambena zgrada Drage Gervaisa

VŠZ DRAGE GERVAISA 62, RIJEKA

Sukladno raspisanom pozivu upravitelja za nabavu radova energetske obnove VŠZ na adresi Drage Gervaisa 62, Rijeka i provedenom postupku izabrani smo za izvođača predmetnih radova.

Radovi energetske obnove uključivali su sanaciju i toplinsku izolaciju cca.1.150 m2pročelja peterokatnog objekta pločama kamene vune debljine 10 cm, toplinsku izolaciju krova površine 194 m2 , limarske radove i djelomičnu zamjenu vanjske stolarije.

Radovi su započeli u drugoj polovini 2018, a po završetku radova postignuta je značajna ušteda potrošnje energije na grijanje i hlađenje kao i produžen vijek trajanja samog objekta.

Slike objekta prije i nakon radova nalaze se u nastavku