Osnovna škola Dr. Andrija Mohorovičić Matulji

OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJI

Polovinom 03/2020. započeli smo sa radovima energetske obnove zgrade OŠ Dr.Andrija Mohorovičić na adresi Šetalište Drage Gervaisa 2 u Matuljima.

Na poprilično dotrajalom pročelju školske zgrade bilo je potrebno najprije izvršiti sanaciju postojećih oštećenja te nakon toga radove postave toplinske izolacije zgrade pločama kamene vune debljine 10 cm i dodatnu izolaciju ravnog krova.

Izvedeni radovi rezultirali su postizanjem uštede energije za grijanje i hlađenje za preko 77 % uz značajno smanjenje emisije CO 2, a projekt je financiran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, sredstvima EU te sredstvima koje je osigurala Općina Matulji.